Skip to content. | Skip to navigation

Sections
Personal tools
You are here: Home

Contact information

Modelica Association
c/o PELAB, IDA, Linköpings Universitet
SE-58183 Linköping
Sweden

board@modelica.org

The Modelica Association is a non-profit organization with seat in Linköping, Sweden.

Organisationsnummer: 822003-8858
Juridisk form: 61 Ideell förening
Län: 05 Östergötland
Kommun: 80 Linköping
Bolaget registrerat: 2000-12-14